Кошик покупок (0)
Ваш кошик порожній!
Інформація про підробку!

Політика конфіденційності

Наша компанія цінує своїх клієнтів і усвідомлює відповідальність за захист конфіденційності наданих Вами даних. З метою повного і всебічного розуміння даного документа, просимо уважно з ним ознайомитися. Використання Клієнтом сайту інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Клієнта. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на сайті інтернет-магазину, а також користуючись цим сайтом, Клієнт погоджується на їх обробку інтернет-магазином і партнерами інтернет-магазину, погоджується і зобов'язується дотримуватися справжню політику конфіденційності.


1. Визначення та терміни


1.1. Інтернет-магазин (сайт інтернет-магазину) - https://xiaomoxuan.ua, що торгує товарами за допомогою мережі Інтернет.

1.2. Клієнт - особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт інтернет-магазину.

1.3. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певного Клієнту.

1.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.5. Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача. Веб-клієнт (зазвичай веб-браузер) всякий раз при спробі відкрити сторінку відповідного сайту пересилає цей фрагмент даних веб-сервера в складі HTTP-запиту. При відмові від отримання даних деякі функції сайту можуть не працювати належним чином.


2. Цілі і принципи політики конфіденційності та збору персональних даних


2.1. Справжня Політика конфіденційності (захист персональної інформації) діє відносно всієї інформації, яку інтернет-магазин, може отримати про Клієнта під час використання сайту інтернет-магазину, програм і продуктів інтернет-магазину.

2.2. Використання наданої інформації відбувається тільки з урахуванням потреб та інтересів Клієнта. Персональні дані надаються Клієнтом з метою:

  • здійснення покупок (створення облікового запису, надання технічної підтримки, пов'язаної з використанням сайту, повідомлення про стан замовлення, обробка та отримання платежів);
  • отримання новин, інформації про продукти, заходах або послуги;
  • участі конкурсах і анкетуваннях;
  • отримання інформації про рекламні акції.

Надані дані можуть бути використані з метою просування товарів від імені інтернет-магазину або від імені партнерів інтернет-магазину.

2.3. Забезпечення надійності зберігання інформації і прозорості цілей збору персональних даних. Персональні дані Клієнтів збираються, зберігаються, обробляються, використовуються і передаються відповідно до Закону України Стаття 24 Закону № 2297-VI визначає, що держава гарантує захист персональних даних. Всі суб'єкти правовідносин, пов'язаних із персональними даними, зобов'язані забезпечити захист таких даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них


3. Інформація, що підлягає обробці


3.1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Клієнтом шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину і включають в себе наступну інформацію:

3.1.1. прізвище, ім'я, по батькові Клієнта;

3.1.2. контактний телефон Клієнта;

3.1.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.1.4. адреса доставки Товару;

3.2. Інтернет-магазин захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»):

3.2.1. IP адреса (не використовується для встановлення особистості Клієнта, мета збору - виявлення і вирішення технічних проблем, контроль законності проведених фінансових платежів);

3.2.2. інформація з cookies;

3.2.3. інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);

3.2.4. час доступу;

3.2.5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

3.2.6. реферер (адреса попередньої сторінки).


4. Обробка і використання персональних даних


4.1. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Інтернет-магазин не має права передавати інформацію про Клієнта неафілійованим особам або особам, не пов'язаним з інтернет-магазином договірними відносинами (кур'єрські служби, організації поштового зв'язку і т.д.).

4.3. Передача інформації афілійованим особам та особам, пов'язаним з інтернет-магазином договірними відносинами, здійснюється з метою обробки від імені інтернет-магазину, для виконання замовлення Клієнта, а також для можливості інформування Клієнта про акції, послуги, що надаються, проведені заходи.

4.4. Афілійовані особи і особи, пов'язані з інтернет-магазином договірними відносинами, беруть на себе зобов'язання забезпечувати конфіденційність інформації і гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію виключно для цілей виконання зазначених дій або надання послуг.

4.5. Персональні дані Клієнта можуть бути передані іншим третім особам в цілях організації просування продукції, маркетингових акцій, надання послуг або заходів. Такі треті особи беруть на себе зобов'язання забезпечувати конфіденційність інформації і гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію тільки для цілей виконання взятих на себе зобов'язань.

4.6. Надана Клієнтом спеціально не запитаних інформація може бути використана на розсуд інтернет-магазину. Інтернет-магазин не несе відповідальності за ті дані, які Клієнт вказав в непойменовані полях (полях для вказівки іншої інформації).

4.7. Інтернет-магазин вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.


5. Права і обов'язки Клієнта


5.1. Клієнт зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, які він використовував для ідентифікації на сайті інтернет-магазину.

5.2. Клієнт зобов'язується дотримуватися належну обачність при зберіганні пароля, при його введенні.

5.3. Клієнт зобов'язується при реєстрації на сайті інтернет-магазину використовувати складні поєднання символів для створення логіна / пароля.

5.4. Клієнт зобов'язується не надавати третім особам у користування комп'ютерний пристрій в разі, якщо з нього можливий вільний доступ до особистого кабінету Клієнта.

5.5. Клієнт має право змінювати свої особисті дані, а також вимагати видалення особистих даних з бази інтернет-магазину.


6. Додаткові умови


6.1. Інтернет-магазин несе відповідальність перед клієнтом у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.2. Інтернет-магазин звільняється від відповідальності у випадках, коли така інформація про Клієнта:

  • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
  • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання інтернет-магазином.
  • була розголошена за згодою Клієнта.

6.3. Спори між інтернет-магазином і Клієнтом вирішуються відповідно до чинного законодавства Украіни.Претензіонний порядок є обов'язковим. Термін розгляду письмової претензії 30 (тридцять) днів з моменту її отримання.

6.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в політику конфіденційності в односторонньому порядку.

6.5. Нова політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.